Wat is AppOn?

AppOn ondersteunt (vak)leerkrachten bewegingsonderwijs bij het plannen en uitvoeren van hun lessen met behulp van een gebruiksvriendelijke internet-applicatie. AppOn is een hoogwaardige methode die kinderen op een leuke manier leert bewegen met kant-en-klare lessen. De leerkrachten maakt gebruik van een tablet. Deze allernieuwste ontwikkeling in  bewegingsonderwijs is direct toe te passen op elke basisschool in Nederland.

Kinderen beleven veel plezier aan bewegen. Sport en spel zijn essentieel voor de ontwikkeling van een kind. Die  natuurlijke bewegingsdrang staat in onze maatschappij echter steeds meer onder druk. Verkeer op straat,  computergames en televisie zorgen voor bewegingsarmoede met als gevolg een  grote kans op motorische achterstanden of  beperkingen bij een kind. Hier ligt een belangrijke taak voor het bewegingsonderwijs / de lichamelijke opvoeding.

AppOn stimuleert kinderen hun leefstijl te verbeteren en laat ze de juiste bewegingservaring opdoen. De leerkracht weet dankzij een geautomatiseerde planning precies welke lesonderdelen tijdens een schooljaar moeten worden uitgevoerd. Ook als lessen uitvallen, past het systeem automatisch de wekelijkse lessen aan. Dat  is wat AppOn zo uniek maakt: het beweegplan is flexibel en leerkrachten weten precies waar ze aan toe  zijn. Dankzij de nieuwste toepassingen in ICT zijn lesvoorbereidingen en arbeidsintensieve administraties voorgoed  verleden tijd.

AppOn is een uniek systeem, ontwikkeld in nauwe samenwerking met specialisten van de Haagse Academie voor Sportstudies en diverse groeps- en vakleerkrachten en schooldirecties van stichting de Haagse Scholen.

Lesplanning

AppOn maakt het scholen zo makkelijk mogelijk. Bij aanvang van het schooljaar importeert de gebruiker (eenmalig) de leerlinggegevens vanuit het leerling-administratiesysteem. Nadat het aantal lesweken per jaar, het aantal gymlessen per week en het aantal uren per gymles zijn ingevoerd, kan AppOn kant-en klare gymlessen aanmaken en klaarzetten of kiest de gebruiker voor de optie om volgens de eigen wensen lessen aan te maken en in te plannen.

De intelligente software van AppOn maakt standaard gebruik van de leerlijnen en bewegingsthema’s uit het Basisdocument Bewegingsonderwijs (KVLO/SLO, 2008) bij het plannen van de lessen maar stelt de gebruiker, indien gewenst, in staat om hiervan af te wijken.

Elke les wordt uitgewerkt in animatiefoto’s en kan direct worden weergegeven, bijvoorbeeld op het smartbord in het klaslokaal, zodat de leerlingen uitleg kunnen krijgen wat ze tijdens de les bewegingsonderwijs gaan doen. Dankzij de nieuwste technieken in ICT is alle informatie altijd en overal beschikbaar met één druk op de knop. Via de bijgeleverde tablet heeft een leerkracht ook in de sportzaal alle informatie over de les bij de hand. Dit garandeert de hoogst mogelijke kwaliteit in bewegingsonderwijs op elk gewenst moment.

Leerlingvolgsysteem

Leerlingen ontwikkelen zich niet in hetzelfde tempo en op dezelfde wijze. De AppOn applicatie is opgebouwd vanuit de doelen en de tussendoelen uit het Basisdocument Bewegingsonderwijs. Binnen deze opzet zijn er vier niveau’s uitgewerkt:

Zorgniveau: niveau dat voor extra zorg in aanmerking komt (bijvoorbeeld motorische remedial teaching). Als algemeen criterium kan worden aangehouden dat de leerling het meestal niet lukt om de opdracht uit te voeren.

Niveau 1: minimum niveau, haalbaar voor 90% van de leerlingen. Als algemeen criterium kan worden aangehouden dat het de leerling regelmatig lukt om de opdracht uit te voeren.

Niveau 2: gemiddeld niveau, haalbaar voor 50%.   Als algemeen criterium kan worden aangehouden dat het de leerling regelmatig lukt om de opdracht uit te voeren, met een zeker doelmatigheid en met overzicht.

Niveau 3: hoog niveau, haalbaar voor 20%. Als algemeen criterium kan worden aangehouden dat het de leerling lukt om de opdracht op zo’n niveau uit te voeren dat er nieuwe uitdagingen in zicht komen.

De software van AppOn plant automatisch, of –indien de gebruiker dit wenst–  handmatig de lessen in waarin de leerkracht de vorderingen van de leerlingen moet waarderen. Hiermee wordt de motorische ontwikkeling van de leerling nauwkeurig gevolgd. Per periode genereert AppOn hiervan een rapportage.

Managementinformatie

AppOn biedt scholen een methode die zonder veel extra kosten de resultaten van het beweegonderwijs verbetert door plezier voor de leerlingen en gemak voor de leerkrachten. De uniforme en gestandaardiseerde rapportages bieden directie en bestuur direct inzage in het vakwerkplan en daarmee de inhoud van de lessen bewegingsonderwijs. De rapportages vanuit AppOn zijn tevens geschikt om belanghebbenden zoals de onderwijsinspectie en ouders van leerlingen te informeren over de werkwijze binnen het bewegingsbeleid van de school. Hiermee kan de school zich door middel van de applicatie onderscheiden als sport- en beweegvriendelijke omgeving.

Meer weten over AppOn of een demo-account aanvragen?

Contact

AppOn is een merknaam van Splen B.V.
Edelsteensingel 39
2403 AB Alphen aan den Rijn
Tel 0172 53 22 11
info@appon.nl
www.appon.nl

Splen B.V.
KvKnr.: 60023481
Bank: NL61 INGB 0006 3415 58